Almar

Firma ALMAR rozpoczęła swoją działalność w 1998 r.

Od początku powstania specjalizuje się w opracowywaniu i rozwiązywaniu nietypowych powszechnie niedostępnych urządzeń elektronicznych i problemów technicznych, takich dziedzin elektroniki jak: systemy pomiarowe (pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych), systemy diagnostyczne, systemy zbierania danych, urządzenia zasilające, automatyka przemysłowa a także akustyka. Duże doświadczenie właściciela firmy oraz jego zespołu wyniesione z pracy w firmach: lotniczych, badawczo-wdrożeniowych, instytutach naukowych oraz przy opracowaniach własnych, pozwalają na zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnych urządzeń elektronicznych o niestandardowych parametrach pracujących w ekstremalnie szerokim zakresie temperatur, dużych natężeniach pól elektromagnetycznych, dużych wibracjach etc. Firma ALMAR świadczy usługi dla zakładów produkcyjnych, które nie mają własnych zespołów projektowych lub też potrzebują wsparcia technicznego. Ponadto firma działa na polu doradztwa technicznego oraz zajmuje się działalnością produkcyjną, w zakresie wyżej wymienionych dziedzin elektroniki.

Do ważniejszych kontraktów już zrealizowanych należą takie projekty, jak:

Firma ALMAR współpracuje z wieloma firmami dla których, świadczy usługi projektowe jak i też wykonuje kompletne urządzenia przez nich zamawiane. Są to między innymi: Warszawskie Metro, SVANTEK Ltd, DYNAMIC Software Sp. zo.o., DROGRAF, ATM S.C. Awionika, TRAFBER, Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczno- Technologiczny, Instytut Pracy .